Oude Tol - fase 2, VOSPlan
Prijeko Palace
Syntrus Achmea
Stebru Bouw
Oranje
Duin Horst & Weide
Makasa Tanzania
De Jonge Veenen in Moerkapelle, VOSPlan
De Haagsche Schoolvereeniging
Duivenvoordecorridor
Erfgoedinspectie
Superscharendijke